Η εταιρεία Golden Star ΕΠΕ όπου διακρίνεται στον χώρο των μεταφορών από το 1979, αποτελείται από ομάδα συνεργατών με πολυετή εμπειρία στις διεθνείς μεταφορές και με εξειδικευμένες γνώσεις.

Η συνεχής εκπαίδευση μας πάνω στο αντικείμενο των μεταφορών και στον ευρύ κλάδο, μας καθιστά μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες διεθνών μεταφορών.